επικλύζω

ἐπικλύζω (AM)
μτφ. πιέζω, βαρύνω, στενοχωρώ («ὑβρίζεις καὶ ἐπικλύζεις τοσούτοις κακοῑς», Λουκιαν.)
αρχ.
1. καλύπτω με νερό, πλημμυρίζω, κατακλύζω («ὄθι κύματ’ ἐπ’ ἠιόνος κλύζεσκον», Ομ. Οδ.)
2. (για αφηρημ. έννοιες, διαθέσεις, καταστάσεις, γεγονότα) καλύπτω, καταλαμβάνω («ἔνοσις ἅπασαν ἔνοσις ἐπικλύσει πόλιν», Ευρ.)
3. καλύπτω, αναπληρώνω κάτι που λείπει («νῡν μέν τοι τὸ βασιλικὸν χρυσίον ἐπικέκλυκε τὴν δαπάνην αὐτοῡ», Αισχίν.)
4. (αμτβ.) ευπορώ, έχω αφθονία («τὰς ἐπεισάκτους ἀγορὰς πάσας ἐπικλύσαι μᾱλλον ἢ πρότερον», Διον. Αλ.)
5. βρίσκομαι, είμαι σε αφθονία.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + κλύζω «περιβρέχω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπικλύζῃ — ἐπικλύζω overflow pres subj mp 2nd sg ἐπικλύζω overflow pres ind mp 2nd sg ἐπικλύζω overflow pres subj act 3rd sg ἐπικλύζω overflow pres subj mp 2nd sg ἐπικλύζω overflow pres ind mp 2nd sg ἐπικλύζω overflow pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλύσω — ἐπικλύζω overflow aor subj act 1st sg ἐπικλύζω overflow fut ind act 1st sg ἐπικλύζω overflow aor subj act 1st sg ἐπικλύζω overflow fut ind act 1st sg ἐπικλύζω overflow aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) ἐπικλύζω overflow aor ind mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλυζομένων — ἐπικλύζω overflow pres part mp fem gen pl ἐπικλύζω overflow pres part mp masc/neut gen pl ἐπικλύζω overflow pres part mp fem gen pl ἐπικλύζω overflow pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλυζόμενον — ἐπικλύζω overflow pres part mp masc acc sg ἐπικλύζω overflow pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐπικλύζω overflow pres part mp masc acc sg ἐπικλύζω overflow pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλυζόντων — ἐπικλύζω overflow pres part act masc/neut gen pl ἐπικλύζω overflow pres imperat act 3rd pl ἐπικλύζω overflow pres part act masc/neut gen pl ἐπικλύζω overflow pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλυσάντων — ἐπικλύζω overflow aor part act masc/neut gen pl ἐπικλύζω overflow aor imperat act 3rd pl ἐπικλύζω overflow aor part act masc/neut gen pl ἐπικλύζω overflow aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλύζει — ἐπικλύζω overflow pres ind mp 2nd sg ἐπικλύζω overflow pres ind act 3rd sg ἐπικλύζω overflow pres ind mp 2nd sg ἐπικλύζω overflow pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλύζον — ἐπικλύζω overflow pres part act masc voc sg ἐπικλύζω overflow pres part act neut nom/voc/acc sg ἐπικλύζω overflow pres part act masc voc sg ἐπικλύζω overflow pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλύζοντα — ἐπικλύζω overflow pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπικλύζω overflow pres part act masc acc sg ἐπικλύζω overflow pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπικλύζω overflow pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλύζουσι — ἐπικλύζω overflow pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπικλύζω overflow pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐπικλύζω overflow pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπικλύζω overflow pres ind act 3rd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.